İklim ve İnsan Faaliyetleri

Hava Olayı : Sıcaklık, yağış, rüzgar gibi oluşumlara hava olayları denir.
Hava Durumu : Bir yerde kısa bir süre için etkili olan hava olaylarına hava durumu denir.
İklim : Bir bölgede uzun süreli etkili olan karakteristik hava koşullarına iklim denir. İklim hava olaylarının uzun zamanlı (30-50 yıl) ortalamasıdır. İklim; konut tipini, tarımı, ulaşımı, giyinmeyi, hayvancılığı, turizmi, beslenmeyi ve bitki örtüsünü etkiler.

Ülkemizde neden 3 iklim görülür?

Ülkemizde farklı iklim çeşitlerinin görülmesine neden olan en önemli unsur özel koşullardır. Bunlar:
 • Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olması,
 • Kuzey ve Güney'deki sıra dağlarının kıyıya doğru paralel olarak uzanması,
 • Batıdan doğuya doğru yükseltinin artması,
 • Yer şekillerinin kısa mesafede çeşitlilik göstermesidir.
Doğada İnsanları Yerleşmek İçin Tercih Ettiği Yerlerin Genel Özellikleri Nelerdir?
 • Ilaman ve yağışlı iklimlerin görülmesi
 • Sanayi, ulaşım ve ticaretin gelişmiş olması
 • Geniş ve verimli ovalık alanların bulunması
 • Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasıdır.
Türkiye'nin Yedi Coğrafi Bölgeye Ayrılmasında Göz Önünde Bulundurulan Özellikler Nelerdir?
 • Nüfus özellikleri
 • Ekonomik faaliyetler
 • Yeryüzü şekilleri
 • İklim
 • Bitki örtüsüdür.