Doğal Kaynaklarımız Nelerdir?

Meydana gelme aşamalarında hiçbir insan aklı ve müdahalesi ile makine tekniği kullanılmadan doğada kendiliğinden oluşmuş bütün zenginlik kaynaklarına “Doğal Kaynak” denir. Yani doğada kendiliğinden oluşmuş ve insan ihtiyacını karşılayabilecek her türlü bileşene doğal kaynak denilmektedir.
 
Dünya üzerinde yapılan pek çok faaliyetin temelinde doğal kaynaklar vardır. Diğer faaliyetler bu kaynaklar üzerinde şekillenir. Örneğin; beşeri bir faaliyet olan tarım, doğal bir kaynak olan tarım topraklarında yapılır.

Doğal kaynaklar, canlı ve cansız çevreyi belirleyen çevre bileşenleridir. Teknolojik gelişmeler kimi zaman doğal kaynakların daha kolay ve verimli olarak kullanılmalarını sağlarken, kimi zamanda aşırı kullanılmaları nedeniyle süratle tüketilmelerine veya bozulmalarına neden olmaktadır. Özellikle oksijen, Su, bitki örtüsü, petrol gibi kaynakların büyük bir hızla azalması, canlıların yaşam alanlarını kısıtlamakta, çevresel felaketlere yol açabilecek iklim değişiklikleri yaratmaktadır.

1.      Hava
2.      Su
3.      Toprak
4.      Bitki örtüsü
5.      Hayvanlar
6.      Madenler

Doğal kaynaklar, çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Günlük hayatta kullandığımız kâğıt, kalem ya da evlerimizde kullandığımız eşyalar birer doğal kaynaklara örnek verilebilir. Doğal kaynaklar çeşitlilik bakımından oldukça zengin olup, tükenmeyen doğal kaynaklar ve tükenebilen doğal kaynaklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Tükenmeyen doğal kaynaklar iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
a- Tükenmeyen (Daimi)Doğal Kaynaklar: Kullanıldığı zaman kendilerini üreme veya madde döngüleri yoluyla yenileyerek tükenmeyen kaynaklardır. Genelde canlı kaynakların tümü bu gruba girmektedir.
·         Rüzgâr
·         Su
·         Güneş
·         Dalgadır.
b- Belirli Şartlarda Kendini Yenileyebilen Doğal Kaynaklar: Belli ölçülerde kullanıldığı zaman veya olağan yıllık artışlarını aşmayacak şekilde kullanıldığı sürece madde döngüler yoluyla kendilerini yenileyebilen kaynaklardır.
·         Orman
·         Jeotermal Enerji
·         Toprak
·         Hava
·         Petrol
·         Doğalgaz
·         Kömürler
·         Madenlerdir. 
Canlı doğal kaynakları bitki, hayvan ve mikro organizmalardan oluşan biyolojik çeşitlilik oluşturmaktadır.
Cansız doğal kaynakları ise hava, toprak, su ve yer altı zenginliklerinden (madenler ve fosil yakıtlar) oluşturmaktadır.
·         Sanayi Devrimi’nin yaşanmasına neden olmuştur.
·         Araç ve gereçlerin yapımında kullanılır.
·         Ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunurlar.
·         Bazı sektörlerin doğmasına veya var olan sektörlerin gelişmesini sağlarlar.
·         İnsanların dinlenme ve eğlenmesini sağlarlar.
 
Ülkemiz doğal kaynaklar bakımından çok zengindir. Birçok yeraltı ve yer üstü doğal kaynaklara sahiptir. Bunlar:
Sular: Üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemiz su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bu su kaynakları ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Akarsular ve barajlardan enerji elde edilebildiği gibi turistik açıdan da oldukça önemli bir yere sahiptirler. Karadeniz, Ege Denizi ve Ak Denize kıyısı olan ve bir iç deniz olan Marmara Denizini bünyesine alan ülkemiz, deniz ticareti, deniz turizmi ve balıkçılık vb. deniz ürünleri bakımından da ülke ekonomisine oldukça büyük katkılar sağlamaktadır.
Madenler: Ülkemiz maden rezervleri bakımından da oldukça zengindir. Doğu Anadolu Bölgesi madenler bakımından en zengin bölgemizdir. Çok sayıda maden ürününü ihraç etmekteyiz. Bunlardan bazıları;  bakır, krom, civa, bor, zımpara taşı, tuz, ham demir, magnezyumdur. Madenlerimiz ülkemizin çeşitli bölgelerinden çıkarılmaktadır.
Ormanlar: Türkiye bir orman cennetidir. Ormanlar canlıların oksijen kaynağı olduğu için özenle korunmalıdır. Kereste ve kâğıt gibi bazı sanayi dallarında orman ürünleri (ağaç) hammadde olarak kullanılmaktadır. Turistik gezilerde ormanlar ülkemizin tanıtılmasında rol oynamaktadır.
Turistik Yöreler: Türkiye bir doğa harikası ve tam bir turizm cennetidir. Asırlık geçmişi ile türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Turistik doğal güzelliklerimizden (Pamukkale, Peri Bacaları) bunlardan sadece birkaç tanesidir. Gerek yurt içi gerek se yurt dışından binlerce turist buralara akın etmektedir. Dolayısıyla ekonomimize de olumlu katkılar bırakmaktadır.
 
 
 
Doğada volkanların, denizlerin, akarsuların oluşturduğu yer şekillerine denir. Doğal güzelliklere örnekler:
 • Peri Bacaları
 • Pamukkale
 • Damlataş Mağarası
 • Ihlara Vadisi
 • Ağrı Dağı
 •  Abant Gölü
 • Uzun Göl
 • Manavgat Şelalesi
 • Ölü Deniz 
 
Geçmişte yaşamış uygarlıklardan günümüze ulaşabilen eserlerdir. Tarihi güzelliklere örnekler:
 • Efes Antik Şehri
 • Saat Kulesi
 • Anadolu Hisarı
 • Aspendos Tiyatrosu
 • Selimiye Camii
 • Ayasofya Müzesi
 • Topkapı Sarayı
 • Sümela Manastırı