Türkiyenin Bölgeleri ve ÖzellikleriTürkiye 7 Bölgeden oluşur.
  1. Karadeniz Bölgesi
  2. Marmara Bölgesi
  3. Ege Bölgesi
  4. Akdeniz Bölgesi
  5. İç Anadolu Bölgesi
  6. Doğu Anadolu Bölgesi
  7. Güney Doğu Anadolu Bölgesi